Fællesbladet

Lokal Hukommelse: Fællesbladet for Beder-Malling-Ajstrup


Hitorisk arkiv

Fællesbladet - Seneste nummer

Tidligere numre

2008, 20.årgang
2007, 19.årgang
2006, 18.årgang
2005, 17.årgang
2004, 16.årgang
2003, 15.årgang
2002, 14.årgang
2001, 13.årgang
2000, 12.årgang
1999, 11.årgang

Stof til Fællesbladet afleveres til en i redaktionen enten pr. e-post eller brev.

Vi modtager helst Word-filer med artiklerne. Brug ikke tid på selv at lave layout, undlad især clipart-billeder, tekstbokse mv.
Kort sagt: Skriv den rene brødtekst, og beskriv eller vedlæg en skitse til opsætning.

Skulle du have mod på at levere en færdig-opsat side, kan det enten ske som et PC-Quark-dokument eller en PDF-fil, men kontakt os venligst først for at få de præcise 'spilleregler' på plads.

Billeder og illustrationer er meget velkomne, på papir som elektronisk. Elektroniske billeder skal være i det ønskede format, som Grayscale TIFF-filer i min. 150 dpi - helst 300 dpi.

Annoncer modtages helst som færdige TIFF-filer.

Fællesbladet udkommer 6 gange årligt i 5.000 eksemplar og udsendes til alle husstande, kontorer osv. i Beder-Malling-Ajstrup området.

Mail: faellesbladet@gmail.com

Redaktion:

Lene Aamand Sørensen (ansvh.red.)
Fløjstrupvej 184
8330 Beder
Tlf. 8693 7490

Heino Krüger
Stenhøjgårdsvej 22
8340 Malling
Tlf. 8693 1035

Dan Zachariassen
Agernvej 1
8330 Beder
Tlf. 8693 6534

Jørgen Hesselbjerg
Heden 7
8340 Malling
Tlf. 8693 1105

Lene Gisselmann
Kornbakken 12
8340 Malling
Tlf. 8693 1907

John Thordrup (BMI)
Byagervej 81C
8330 Beder
Tlf. 8693 7538

Alli Fabrin (layout)
Eghovedvej 26
8340 Malling
Tlf. 8693 2024

Jørgen Bak (layout)
Kirkebakken 23
8330 Beder
Tlf. 8693 7253

Kasserer/distribution:

Poul Lorenzen
Stenrosevej 19
8330 Beder
Tlf. 8693 6621
lorenzen@oncable.dk

Tryk:
EJ Graphic
Højvænget 5
8330 Beder
Tlf. 8693 6633
dtp@ejgraphic.dk


© Kommentarer om indhold til Webeditor
Opdateret d. 25.8.2010

Fællesrådet Fællesbladet